Zelfverdediging met een vuurwapen(3)

‘Teeven moet weigering wapens voor Brink’s onderbouwen’ | nu.nl/binnenland | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

De politie mag het pand niet in als er een overval plaats vindt, omdat men dan agenten kan verliezen. Je bent dan dus als bewakingspersoneel op jezelf aangewezen. Ondanks dat vind Staatssecretaris Teeven dat je dan geen wapen mag dragen. Volgens mij is het redelijk belang wel aangetoond als de politie zelf niet naar binnen mag omdat het te gevaarlijk is, of ben ik nou gekke henkie?

Canadezen zijn gek geworden

Ik zag zojuist voorbij komen dat de Canadese overheid knettergek is geworden. De sinds 12 jaar legale SIG geweren worden ingevorderd. Wapens waar belasting over is betaald, legaal gekocht door sportschutters en eerder volledig legaal waren. De reden: het wapen zou om te bouwen zijn tot full auto. Ok, stel dat dat al waar is, dan nog is het heel bizar dat een overheid een, tot voor kort legaal, wapen invordert zonder enige financiële compensatie. Dat is gelijk aan zeggen dat je je auto moet inleveren omdat dit van de ene op de andere dag niet meer voldoet aan de regeltjes die al 12 jaar ok waren.

http://www.sunnewsnetwork.ca/video/featured/prime-time/867432237001/swiss-arms-banned/3268084296001

Wapenwet of 2nd amendment?

Nederlanders zijn nuchtere mensen. Althans, dat denken we. Het zijn ook mensen die gewend zijn om verzorgd te worden. We wonen tenslotte in een verzorgingsstaat. Onze grootste hobby is het zeuren over dingen die ons niet aanstaan en dan vervolgens van de overheid verwachten dat het geregeld wordt.  Hoe anders is dat in de VS. Mensen zijn daar patriottisch, weten dat ze voor zichzelf moeten zorgen, maar ook dat ze voor een ander moeten zorgen, want de overheid zal dat daar niet doen. Vrijheid is het allergrootste goed dat men kent in de VS.  Zo groot dat men gemeend heeft om dat in de grondwet te verankeren.

In Nederland is het bij wet verboden om wapens te bezitten. De burgers van nu denken dat de regering bedacht had om daarmee de maatschappij veiliger te maken. Het argument is dan dat niet iedere gek een wapen bij zich kan hebben. In theorie klopt dat ook. Als iedereen zich houdt aan de wapenwet, criminelen en gekken inclusief, dan zou er geen noemenswaardig aantal schietincidenten zijn.  De ware reden waarom in 1896 een wapenwet is ingevoerd heeft echter niets, maar dan ook niets met het tegengaan van incidenten te maken, maar deze wet was geïntroduceerd om stropen tegen te gaan. Niets om je zorgen over te maken als het gaat om jezelf te kunnen verdedigen. In 1918 werd het wat minder positief. De Nederlandse regering werd bang voor een revolutie. Vooral vluchtelingen uit oorlogsgebieden hadden veel wapens meegenomen (logisch, als vluchteling ben je bang en wil je jezelf kunnen verdedigen). De angst voor een revolutie werd nog aangejaagd door de socialist Pieter JellesTroelstra die een socialistische revolutie wou uitroepen. Dat leidde tot de wapenwet uit 1918 waarbij vuurwapens uit handen van de “vuile socialisten” bleven. Dit waanbeeld heeft dus er voor gezorgd dat de huidige wapenwetgeving er is. De reden van de wapenwet is dus simpelweg het veiligstellen van een regering en zijn uitvoerende macht en niet, zoals vooral wordt gepreekt, een veilige maatschappij zonder wapens. Feitelijk wordt met deze wet uw burgerrechten met voeten getreden. Het is één van de eerste zaken die een overheerser zal regelen, zodat het volk geen toegang heeft tot wapens.

Hoe anders is het gegaan in de VS. Je kunt zeggen van de grondleggers van de VS wat je wilt, maar één ding hadden ze donders goed door. Macht corrumpeert en dat kan leiden tot een overheersing die niet wenselijk is. Daarom was er een idee dat men een balans in de machtsverhoudingen kon krijgen doordat elke amerikaan het recht had op het dragen van een wapen en het vormen van een militie. Deze militie had tot doel het verdedigen van de democratie. Dat idee leidde tot het 2nd amendment, een grondwettelijk recht om een wapen te dragen.

Het is een interessante tegenstelling. Het ene land verbied wapens om te zorgen dat de regering zich veilig voelt, het andere land wil wapens niet verbieden omdat het volk zich dan veilig voelt.  Wat zijn dan zoal de voor- en nadelen van dergelijke constructies?

Op individueel gebied is het wel voorhanden hebben van een vuurwapen een voordeel, men kan en mag zich verdedigen tegen een agressor welke fysiek sterker is dan de ander. Als we even aannemen dat de stelling “my home is my castle” hier ook zou gelden, betekent dat, dat een ieder die een woning binnendringt (inbreker) potentieel het risico loopt dat hij of zij neergeschoten wordt.  Het aantal inbraken in Nederland is 100.000  per jaar, dat is grofweg  0,6 procent kans als individu om er mee in aanraking te komen, ongeveer 1x per 70 jaar per woning. De vraag is dan wel of een wapen in huis een rechtvaardiging is. Het geeft misschien wel een veiliger gevoel, maar de cijfers rechtvaardigen het niet. Zeker niet als je bedenkt dat misschien het aantal inbraken waarbij een inbreker ook een vuurwapen zal meenemen waarschijnlijk stijgt.  Een mini wapenwedloop dus. Toch is het gevoel veiliger te zijn een groot goed.

Een grotere kans op een aanval op een individu is aanwezig door gewone dagelijkse interactie.  Zinloos geweld is een feit, er is weinig tot niets tegen te doen binnen de huidige kaders.  De vraag is of een wapen daar iets tegen zal doen. Het verandert misschien de uitkomst, in plaats van 1 slachtoffer dat ernstig in elkaar geslagen wordt, zou het misschien wel een schietpartij worden waarbij beide kanten een vuurwapen heeft, daarbij misschien ook een agressor verwondend.  Wellicht is een ingrijpen van een andere burger een mogelijk derde uitkomst waarbij het mogelijk weer anders afloopt.

Veel interessanter is het echter om te kijken wat het op groepsniveau zou doen. Er is geen geweldsmonopolie meer, immers het zou een recht zijn om onze democratische waarden te verdedigen.

Hoe zit dat dan met de VS? Nou niet echt beter. Er is een hoger aantal vuurwapendoden per hoofd van de bevolking. Maar aan dat cijfer valt wel wat af te dingen, namelijk de sociale situatie in de VS, welke slechter uitpakt dan in Nederland. Het rare is ook dat de hoogste aantallen doden door vuurwapens in steden zijn waar een totaal verbod op vuurwapens geldt (Chicago, Washington DC). Er is echter een veel grotere correlatie tussen vuurwapendoden en armoede. De armste staten hebben de grootste aantallen vuurwapendoden.  Het is echter wel een getal inclusief zelfdoding. Feit blijft dat in de staten/regios waar de strengste wapenwetgeving is, de hoogste aantallen te vinden zijn van vuurwapengeweld. Interessant in de vs is een tabel: http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_violence_in_the_United_States_by_state Analyse van de cijfers geeft geen correlatie, percentage wapenbezit versus aantal moorden door vuurwapens. Sorteer je uit op percentage bezit, kom je tot de conclusie dat het, op 1 uitschieter na, geen enkele correlatie te vinden is tussen bezit en gebruik. Wat wel te vinden is, is dat de hoogste aantallen moorden in de arme staten plaatsvindt.  wel interessant is het absolute getal. zo ongeveer 0,5 per 100.000, terwijl dat in Nederland op 0,29 per 100.000 ligt. Daar zit wel een opmerking bij, in Nederland is het alleen op basis van de gegevens aangeleverd aan de gemeente, niet door gegevens van de politie, welke een stuk hoger zijn (in verband met buitenlandse burgers) terwijl de cijfers van de vs inclusief dergelijk politiemeldingen zijn.

 

wat kun je dan uiteindelijk concluderen uit deze cijfers? Dat is eigenlijk niet te doen. Er zijn te veel sociale verschillen tussen de landen en te weinig vergelijkbare situaties. De stelling dat wij als Nederland beter af zouden zijn met een “2nd amendment” blijft moeilijk te bepalen. Al onze cijfers zijn lager dan in de VS, maar de vraag blijft open staan of een vrijer wapenbeleid hier, misschien de cijfers hier nog lager zou maken of juist hoger.  Feitelijk kun je dus niet zeggen dat vrij wapenbezit een stijging oplevert in criminaliteit. (feit is dat in andere gelijke gevallen de criminaliteit daalt). Wat wel een feit blijft: Als je geconfronteerd wordt met een situatie waarin je jezelf moet verdedigen is het nooit mogelijk voor het  “gezag” om je op tijd te helpen. Een confrontatie met geweld betekent altijd dat je op jezelf bent aangewezen. En dat in een land dat je het recht onthoudt om een vuurwapen te bezitten en te gebruiken…. Succes!

Overvallers schieten om zich heen.

Tsja…. En dan lees je dit. http://www.nu.nl/binnenland/3707035/overvallers-supermarkt-schieten-zich-heen.html

veel vragen komen dan naar boven drijven. Is de media correct in berichtgeving, zijn het alarmpistolen of daadwerkelijk handvuurwapens. Hoe komen die gasten aan wapens en waarom schieten ze om zich heen? Zou het angst kunnen zijn? Je moet er niet aan denken dat ze ook nog eens zouden denken over het nemen van gijzelaars. De vraag is direct ook: Zou een strengere wetgeving hier wat aan kunnen doen? Om die laatste vraag te kunnen beantwoorden moeten we nagaan of criminelen zich aan de wet houden. Want dan zou een strengere wapenwet misschien helpen. Helaas leert de ervaring dat criminelen niet bepaald zich willen/kunnen houden aan de wet. Een ander argument voor strengere wapenwetten zou kunnen zijn dat er dan minder wapens in omloop komen. In theorie klopt dat. Er worden jaarlijks enkele wapens gestolen van sportschutters. Dat zijn er niet heel erg veel overigens. In ieder geval staat het in schril contrast met wapendiefstal uit bijvoorbeeld een kazerne enige tijd geleden. En ook het vrij beschikbaar zijn van wapens in oostbloklanden is garantie voor voldoende aanvoer van die kant uit. Immers, wie de poolse grens voorbij is, kan vrij zonder grenzen naar Nederland komen. Dat gaat het dus ook niet worden. Tsja, vraag je dan. WAT DAN WEL? Dat is en blijft een lastig punt. Laten we het vanuit de risicoafweging van een crimineel bekijken. Ik schat zelf nu de kans dat een overvaller een gewapende burger tegenkomt ongeveer 0,01% Dat is nog vrij ruim overigens. Stel die kans wordt ineens 25%. Dat zou betekenen dat 1 op de 4 supermarktbezoekers gewapend zou zijn. Dan vermoed ik dat deze overval wel eens niet door zou gaan vanwege gebrek aan interesse vanuit het criminele circuit. Want ook criminelen wegen kansen af. Welliswaar veelal niet met een wijs besluit als gevolg, maar ze kunnen wel een klein beetje rekenen…. Langzaam toch maar weer eens nadenken over een draagverlof verstrekken aan burgers die zich wel aan de wet houden?

 

Rondje voorstellen

Het moest er maar eens van komen. Een blog over wapens. Wat voor wapens? tjsa…. Ik heb een ding met vuurwapens dus daar zal het voornamelijk over gaan. Stukjes uit de media waar ik me over kan opwinden, maar ook leuke interessante feitjes over…. Wapens dus 😀

 

Voor vandaag heb ik een leuk nieuwtje. De international steel shooting association is van start gegaan. Een initiatief van Mike Gallion, zie ook http://mrcompletely.blogspot.com/ een amerikaan die ik heb leren kennen op de ESC, de European Steel Challenge een jaar of 4 geleden. Verrassend taaie kerel die heel charmant is en daarbij ook nog eens veel doet met wapens. Dus ga allemaal maar eens een kijkje nemen.

A dutch opinion to guns